Lokala kostnader i My Nordicon (Sweden)

Ny IT-tjänst – Lokala kostnader på destination/origin

Vi på Nordicon har samlat ihop de lokala kostnaderna från våra agenter under året, vilket har resulterat i en lista på ca 150 destinationer/origins. Vi har nu arbetat fram ett verktyg i vår portal – My Nordicon, där våra kunder enkelt kan få fram dessa kostnader.

På vår hemsida, logga in på My Nordicon. Under Ocean finner ni Miscellaneous, välj Local Charges. Ni är nu inne i det nya verktyget. Välj export eller import, sedan land och sist hamn. Ni finner de lokala kostnaderna undertill.

Viktigt att notera är att Nordicon fått in de lokala kostnaderna från våra agenter nu under våren, och ska ses som en indikation. Det kan finnas lokala variationer beroende på vad som händer lokalt, t ex extratjänster, lokala avtal som inte faller in i dessa generella kostnader eller någon agent som kan ha ändrat villkoren under tiden. Nordicon tar inget ansvar om de lokala kostnaderna skulle skilja sig från det vi visar under denna tjänst. Använd informationen som indikation endast.

Det nya verktyget blir aktivt vid midnatt i natt. Tveka inte kontakta oss om ni undrar över något av det ovan, eller om ni saknar login/lösenord till My Nordicon.