Upphämtning av importgods på Kärraterminalen (Sweden)

Av erfarenhet vet vi att sommarperioden ofta innebär att våra kunder inte kan hämta sina sändningar lika snabbt som under övriga året, vilket i sin tur innebär att lagret blir fullt och att det tar längre tid att lossa med förseningar som följd.

Vi har redan märkt av en tydlig trend under de senaste två veckorna att upphämtningarna minskat i frekvens.
Då semestrarna nu dragit igång på allvar vill vi be Er, i den mån det går, ombesörja snabb upphämtning av gods på terminal för att förenkla deras arbete, upprätthålla lossningstempot och givetvis undvika onödig hyra.

Har ni sändningar som ni redan innan lossning vet kommer bli stående en längre tid är det väldigt uppskattat om ni flaggar för detta, så terminalen får chans att lagerföra den avsides.

Tack på förhand och trevlig helg!