en-US,en;q=0.5
News / COVID-19 – Information om situationen på Kärra Terminalen
16
Mar
16
Mar

COVID-19 – Information om situationen på Kärra Terminalen

Rutiner Kärra Terminalen

Med anledning av utbrottet av COVID-19 vill vi dela vår senaste uppdatering kring hur situationen påverkar och hanteras på Kärra Terminal AB.

Säkerhet och hälsa går i första hand. Vi har vidtagit åtgärder för att skydda både våra medarbetare, chaufförer och leverantörer som besöker terminalen för att minimera risker för spridning av COVID-19, se vår policy nedan. Vi ber besökare att undvika all form av fysisk kontakt, vara noga med handhygien och inte vara på terminalen längre än nödvändigt och vi har placerat ut handdesinfektion vid vår expedition för chaufförer.

Operationell drift. Målsättningen är att kunna bedriva verksamhet med så stor kapacitet som omständigheterna tillåter. I dagsläget är all verksamhet i drift enligt ordinarie öppettider. Importproduktionen ligger på något lägre nivåer till följd av viruset och sjukfrånvaro. Exporthanteringen ligger på normal kapacitet.
Situationen förändras hela tiden och det kan med kort varsel bli ändringar i produktionstakten.

Kontorsbemanning och tillgänglighet. En del av kontorsbemanningen och administrativt arbete kommer utföras hemifrån och därför ha begränsad tillgång till information, vi ber er därför om förståelse för något längre svarstider på mejl.

Vi kommer att hålla er uppdaterade med fortlöpande information alltefter att situationen utvecklas.

Trevlig eftermiddag!