en-US,en;q=0.5
News / ECU Worldwide förvärvar Fairtrade GmbH
07
Feb
07
Feb

ECU Worldwide förvärvar Fairtrade GmbH

Nordicon har nöjet att meddela att vår partner ECU Worldwide genomfört en joint venture med Fairtrade GmbH, en av de ledande LCL-NVOCC i Tyskland. Fairtrade har varit en stor neutral aktör inom konsolideringssegmentet i Tyskland sedan 1992, och hanterat styckegods till/från Europa och stora delar av världen. Genom att kombinera styrkan hos ECU Worldwide i Hamburg och Fairtrades verksamhet i Bremen skapas ett partnerskap med utökad service och utbud av trafiker världen över, samt förstärker ECU Worldwides närvaro på den tyska marknaden kraftigt.

Mr Shashi Shetty, grundare och styrelseordförande för ECU Worldwide Group sa i ett uttalande; “Förvärvet kommer vid en viktig tidpunkt för oss eftersom det hjälper oss att hålla jämna steg med våra strategiska expansionsplaner. Detta konsoliderar inte bara ECU Worldwides servicenätverk och globala räckvidd, utan befäster vår närvaro i Tyskland genom Fairtrade GmbH:s oklanderliga och djupgående förståelse för den lokala marknaden och handelsmönster samt kulturella och affärsmässiga anpassningar till vår affärsmodell för tillgångsljus. serviceinriktat förhållningssätt.”

Hur påverkar detta Nordicon och våra kunder?

En starkare partner i Hamburg innebär snabbare ledtider och lägre transportkostnader till/från kontinenten, men även till destinationer som inte ingår i Nordicon’s ordinarie serviceutbud. Nordicon har tidigare haft relation och samarbete med Fairtrade under många år, och vi ser fram emot att ta upp samarbetet igen.

Den export som Nordicon hanterar via kontinenten kommer att få flera fördelar med det nya samarbetet, genom effektiviserad hantering och större utbud av trafiker via Hamburg/Bremen. Även import via kontinenten kommer att se fördelar och möjligheter från flera delar av världen som inte täcks av vårt nuvarande utbud av direktskonsoler. 

Samarbetet förväntas påbörjas någon gång under Q1, vi återkommer med ytterligare information om när det sker.
 
Detta förvärv stärker ECU Worldwide globalt och även Nordicon påverkas positivt när nätverket förstärks med nya kollegor, trafiker och volymer. Detta samtidigt som Nordicon planerar nya och effektiva digitala verktyg som har och kommer lanseras under våren.
 
I en period av turbulens på marknaden är Nordicon glada över att stå stadigt som den ledande neutrala samlastaren i Norden, med ett globalt nätverk som växer sig starkare och starkare.