en-US,en;q=0.5
News / EU Emission Trading System (ETS) införs vid årsskiftet
19
Dec
19
Dec

EU Emission Trading System (ETS) införs vid årsskiftet

ETS Surcharge fr o m ETD 1/1

Fr o m 1 januari kommer sjöfarten att omfattas av EU:s ETS-direktiv, som är ett verktyg för att reglera utsläpp av växthusgaser och främja hållbar utveckling. Omfattningen av EU:s ETS-program kommer att successivt utökas under de kommande åren. Redan från årsskiftet kommer dock rederierna att introducera en ny avgift för att täcka de kostnader som uppstår vid efterlevnad av programmet.

Nordicon kommer därför implementera en motsvarande kostnad för samtliga import och exportsändningar till och från Sverige. Kostnadens valuta är kopplat till sjöfrakten och kommer uppgå till 3 USD eller 3 EUR per W/M.

Denna avgift kommer att användas för att fortsätta främja och stödja övergången till mer miljövänliga transportlösningar samt för att täcka de ökade kostnaderna i samband med efterlevnad av EU:s ETS-regler.

Kontakta gärna Mikael Nordblom eller Petra Öman om ni har några frågor kring detta.