en-US,en;q=0.5
News / Hårt tryck på järnvägen mellan Kina och Europa
20
Nov
20
Nov

Hårt tryck på järnvägen mellan Kina och Europa

Information rörande tågfrakt från Kina

Som vi alla vet så är det ett väldigt ansträngt läge på sjöimporten. Det råder en exempellös containerbrist och samtidigt en begränsad tillgång av plats på fartygen. Men vi skulle vilja påstå att läget är än mer prekärt på tågmarknaden, vilket flertalet kunder fått erfara senaste tiden.

Främst beror detta på en extremt svår containerbrist och vagnbrist då det råder en obalans mellan utgående och inkommande vagnar mellan Europa och Kina. Dessutom har tillskottet av volym på tåget, fått till följd att det på många platser råder stor congestion, både i Kina men framförallt vid olika spårbreddsövergångar till Europa.

En ytterligare försvårande faktor är att de kinesiska myndigheterna börjat omdisponera sina subventioner, varför vi kan skönja en volymförflyttning mellan olika hubbar och en påverkan på dessas produktionstakt.

Situationen är frustrerande både för er och era kunder, men även för oss. Vi kämpar på för att minimera påverkan och hoppas kunna presentera en spännande nyhet inom kort, som åtminstone gör livet lite enklare för oss som jobbar med tåget. Till dess beklagar vi de schema-avvikelser som ovan faktorer har och kommer ge upphov till, under den kommande perioden. Vi lovar att det finns ljus i andra änden av tunneln.

FCL numera case by case

Som ni kanske redan noterat så har vi inte skickat ut några FCL-offerter för andra halvan av november. Med tanke på den rådande platsbrist så tvingas vi hela tiden titta på alternativa rutter för att överhuvudtaget få iväg FCL containrarna, då ett flertal aktörer i Kina nu tackar nej till FCL då det helt enkelt inte finns plats.
Vi försöker erbjuda en så bra och tillförlitlig service som möjligt, men dessa alternativa rutter är få till antalet och platsen säljs till ett högt pris, ofta med en frakt som erbjuds på spot-basis endast den aktuella avgången.

Detta sammantaget gör att vi fr o m ETD 16/11 inte skickar ut någon uppdaterad FCL offert, utan tvingas endast erbjuda FCL priser på ”case by case”-basis tills vidare.

Hör av er till oss om ni har några frågor eller funderingar

Erik och Jessica finns här för era frågor kring vår tågservice. Skicka era förfrågningar/bokningar direkt till dem eller till vår gruppmail, railsweden@nordic-on.com

Vi på Nordicon önskar er en trevlig fredag och helg!