en-US,en;q=0.5
News / Information gällande rådande förseningar på Nordicons importterminal
31
Aug
31
Aug

Information gällande rådande förseningar på Nordicons importterminal

Förseningar på lossningen av Nordicons import

Som ni kanske märkt har vi just nu svårt att uppnå vårt mål om att lossa importenheter två arbetsdagar efter ankomst. Vi vill därför ge er status samt lite information kring vilka åtgärder Nordicon Terminals vidtar för att komma ikapp, och vad som ligger bakom förseningarna.  
 
Volymerna har ju, som för de flesta andra, varit smått hysteriska senaste månaderna och det har bara fortsatt. Den ökade volymen har tagit sig uttryck i både högre volymer generellt, men även större bokningar vilket ofta kräver mer handpåläggning i form av sortering och plock.

Feederankomsterna är också irreguljära. Vi märker att vissa anlöp är ansenligt större än andra, istället för en relativt jämn nivå. När två anlöp i princip kondenseras till ett, innebär det stora utmaningar för terminalens produktion.
 
Utlastning under sommaren sker inte i samma takt som inflödet, vilket gör att golvytan blir begränsad och det i sin tur gör att lossningen tar längre tid. Vidare så har vi haft både sjukdomar och semesterperiod i ryggen och för extrapersonal går helt enkelt inte lossningen lika smidigt som för ordinarie personal.

 
Nordicon Terminals har vidtagit följande åtgärder

  • Utökade öppettider 06-23. All personal och alla funktioner jobbar inte 06-23 men lossningen i möjligaste mån och stor del av utlastningen.
  • Lördagsskiftet lossar burkar i den mån det är möjligt.
  • Flytt av gods för att få större ytor.
  • Köpt en Tug för att kunna dra bort burkar för att i sin tur få in fler bilar vid utlastning.
  • Utökat personalstyrkan på terminalen.
  • I dialog med ett par alternativa terminaler som förhoppningsvis kan lossa ett antal burkar..

Det är alltså många faktorer som påverkar och det är svårt att hitta en ”quick fix”, men sedan förra veckan upplever vi att utlastningarna ökat igen, vilket är positivt. Tillsammans med terminalen gör vi på Nordicon allt som står i vår makt för att minimera dessa förseningar och vi har en förhoppning att det skall börja gå åt rätt håll igen, redan i början på nästa vecka.