en-US,en;q=0.5
News / ISPM 15 – Skärpta kontroller av träemballage
23
May
23
May

ISPM 15 – Skärpta kontroller av träemballage

Den senaste tiden har marknaden sett skärpta kontroller av träemballage. Detta gäller samtliga destinationer, men i synnerhet USA & Kanada där vi på Nordicon har upplevt ökade kontroller av våra exportsamlastningar. 

Om ett icke stämplat virke fastnar i tullen i ankomstland, måste hela enheten gå i retur tillbaka till Sverige. Det kan därför bli väldigt dyrt för den som inte inte emballerar med stämplat virke. 

Nordicon vill förtydliga att det åligger exportören att säkerställa att ALLT träemballage uppfyller ISPM 15 och förmedla att ni kunder måste informera era avlastare om gällande regelverk.

Nedan följer förtydligad info från Jordbruksverket och Amerikanska tullen gällande ISPM 15. 

Tveka inte att höra av er till exportsweden@nordic-on.com om ni har några frågor kring detta.

Så ska du placera märkningen på träemballage

ISPM 15-märkningen ska vara läsbar, hållbar och inte överförbar. Märket ska placeras så att det är väl synligt när träemballaget används, helst på minst två motsatta sidor av emballaget. Det får inte vara skrivet för hand. Märket ska vara i en tydlig färg, men får inte vara i färgerna rött eller orange då dessa färger används för märkning av farligt gods.

Stödjevirke som används för att kila fast eller bära upp last ska ha minst ett märke på varje träbit. Det gäller även när du spikar fast varor med lösa bitar av trä på ett märkt träemballage eller när du gör stöd som används inne i containrar. Om du använder längsmärkt virke måste du se till att ett helt märke finns på varje träbit som du sågar till.

Träprodukter som inte omfattas av ISPM 15-standarden

Träemballage som är helt tillverkat av processat trä, som till exempel plywood, spånskivor, OSB-skivor (oriented strand board) eller faner som tillverkas genom limning, värme eller tryck, eller en kombination av dessa.

​​​​Träemballage som är helt tillverkat av trä med en tjocklek på 6 mm eller mindre.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Här finner ni FAQ från U.S. Customs and Border Protection, Agriculture Quarantine Inspection gällande träemballage.

https://www.nordic-on.com/wp-content/uploads/2023/05/Wood-Packing-Materials-FAQs-.pdf