en-US,en;q=0.5
News / Justering av lokala kostnader 2024 – Import
08
Dec
08
Dec

Justering av lokala kostnader 2024 – Import

Justering av lokala kostnader 2024 – Import

Nu kan vi snart lägga ännu ett år till handlingarna och vi kommer kunna blicka tillbaka på ett 2023 som verkligen markerat vändpunkten för den överhettade marknaden vi alla upplevde under tidigare år. 

Inför 2024 ser vi att den höga inflationen och allmänna kostnadsläget återigen lämnar sitt avtryck i förhandlingarna, och många av våra leverantörer har aviserat betydande höjningar för att täcka stigande produktionskostnader. Vi försöker hålla vår justering till ett minimum, men det nya kostnadsläget innebär att vi tvingas utföra en förändring av våra lokala kostnader för 2024. 

Vår avsikt är därför att justera nuvarande prisbild enligt följande, med giltighet från ETA 1/1.

THC per cbm:  10 SEK
THC per ton:    10 SEK
Exp Avg:          10 SEK

Terminalhyran för kvarstående gods justeras med +0,15 SEK per 100 kilo/dag och minimumkostnaden höjs med 20 SEK.
 
Återkom gärna till Raffa eller Mikael om ni har några frågor angående ovan.
 
Trevlig fredag och helg!