en-US,en;q=0.5
News / Nordicon Informerar – Lockdown i Indien förlängs, samt uppdatering om Karachi och Colombo
16
Apr
16
Apr

Nordicon Informerar – Lockdown i Indien förlängs, samt uppdatering om Karachi och Colombo

Indiska myndigheter har beslutat förlänga landets lockdown t.o.m. 3/5

I slutet av mars informerade Nordicon om att den Indiska regeringen beslutat försätta landet i en så kallad lockdown under 21 dagar, i ett försök att minska spridningen av COVID-19.

Under denna 21 dagar långa nedstängning ställdes alla avgångar från Indien in, samtidigt som ankommande gods processats med viss försening.

Avsikten var att restriktionerna skulle lyftas från och med 15/4, men nu har den Indiska regeringen gått ut med nya direktiv som innebär att begränsningarna förlängs t.o.m. 3/5.

Detta innebär alltså fortsatta förhinder att lasta containers, och utmaningar för att hantera inkommande gods.  
Kommande planerade avgångar enligt nedan

Nordicons Import från Indien
Chennai: closing 4/5, ETD 7/5
Mumbai: closing 7/5, ETD 10/5
Tuticorin: closing 9/5, ETD 12/5

Nordicons Export till Nhava Sheva
Closing 21/4 ETD 24/4
Closing 28/4 ETD 1/5
Closing 5/5 ETD 8/5

Pakistan i lockdown t.o.m. 30/4

I likhet med Indien så har även Pakistan infört en nedstängning av icke samhällsväsentliga funktioner. Hamnproduktionen har inte påverkats, men terminalverksamheten samt inrikestransporterna har begränsats till följd av restriktionerna som trätt i kraft.

Nordicons import från Karachi
Nordicons import med avgångar från Karachi i vecka 14 & 15 ställdes in, men enligt vår agent så har de lyckats lasta en burk för avgång 16/4. Under rådande omständigheter kan vi inte utesluta ytterligare förändringar i våra avgångar, beroende på hur situationen utvecklas.

Sri Lankas utegångsförbud har nu hävts

Sri Lanka har haft utegångsförbud sedan den 16:e Mars och man har inte fått lämna hemmet undantaget under utsatta tider.
I likhet med Indien och Pakistan så har logistikverksamheten påverkats av dessa restriktioner, varpå ett antal avgångar de senaste veckorna behövt ställas in till följd av detta.

Detta har påverkat både vår Import och Export till Colombo som då har fått vissa förseningar.

Nordicon import från Colombo
Nästa planerade avgång från Sri Lanka är closing 21/4, ETD 25/4, men som tidigare nämnt kan vi inte utesluta schemaförändringar.

Closing 21/4 ETD 25/4
Closing 28/4 ETD 2/5
Closing 5/5 ETD 9/5

Nordicons export till Colombo
Gällande Exporten har vi blivit informerade att de sändningar som har blivit försenade i Colombo nu kommer gå iväg denna och nästa vecka och vi planerar att fortsätta lasta ut containrar dit.

Closing 20/4 ETD 23/4
Closing 27/4 ETD 30/4
Closing 4/5 ETD 7/5