en-US,en;q=0.5
News / Nordicon news 1.3.2022 – UKRAINE CRISIS
01
Mar
01
Mar

Nordicon news 1.3.2022 – UKRAINE CRISIS

Situationen i Ukraine

I forbindelse med situationen i Ukraine, vil vi gerne informere om den aktuelle situation for Nordicon og vores partnere.

Først og fremmest; Togene kører stadig som planlagt.
Som vi har oplyst flere af jer om; når i har kontaktet os med jeres bekymring, så vil vores jernbaneprodukt ikke på nuværende tidspunkt blive påvirket af udviklingen i Ukraine-krisen. Oplysningerne er baseret på løbende opdatering fra vores partnere i både Kina og Europa.

Togene kører fortsat som planlagt uden forhindringer ved grænsestationerne.
Togoperatørerne er heller ikke berørt af, at Rusland stort set er udelukket fra det internationale banksystem SWIFT.

Sammen med vores agenter og operatører, følger vi situationen tæt. Vi er i løbende kontakt med myndigheder og samarbejdspartnere.

OBS! Togoperatører forbeholder sig retten til at foretage ændringer i planlagte togafgange med kort varsel.

Nordicon beder derfor vores kunder om at bestille forsendelserne så tidligt som muligt, for at sikre en plads på en af de bekræftede afgange.

Vi takker for din tillid og vil holde dig opdateret om eventuelle ændringer i situationen.
Tøv ikke med at kontakte raildenmark@nordic-on.com, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Current developments in Ukraine

Dear valuable customer

According to the situation in Ukraine, we would like to inform you about the current situation for Nordicon and our partners.

Primarily; The trains are still running as planned.
As we have informed several of you about; when you have contacted us with your concerns, our railway product will not currently be affected by the developments in the Ukraine crisis. The information is based on continuous updating from our partners in both China and Europe.

The trains continue to run as planned without obstacles at the border stations.
The operators are not affected by the fact that Russia is largely excluded from the international banking system SWIFT.

Together with our agents and operators, we follow the situation closely. We are in constant contact with authorities and partners.

NOTE! Train operators reserve the right to make changes to scheduled train departures at short notice.

Nordicon, therefore, asks our customers to order the shipments as early as possible, to secure a place on one of the confirmed departures.

We thank you for your trust and will keep you updated on any changes in the situation. Do not hesitate to contact raildenmark@nordic-on.com if you have any questions about the above.