en-US,en;q=0.5
News / Nordicon News 22.05.2020 – Junaviennin pakkaussäännöt – RAIL Export Packing Regulations
22
May
22
May

Nordicon News 22.05.2020 – Junaviennin pakkaussäännöt – RAIL Export Packing Regulations

Junaviennin pakkaussäännöt kappaletavarakuljetuksissa

Venäjän ja Kiinan rautateillä on erilaiset vaatimukset siitä, miten lähetyksen kollimäärät, kappalemäärät, HS-koodit ja painot pitää ilmoittaa rautatierahtikirjalla.  Venäjän rautatieyhtiö RZD vaatii rahtikirjaan tavaroiden kappalemäärän ja painon per HS-koodi. Jos yhdessä kollissa on useita eri tavaroita eri HS-koodeilla, niin rahtikirjaan ei jää paikkaa mihin merkitä kollilukua, ja tämä ei ole Kiinan rautateille hyväksyttävää.  Tällöin Kazakstanin ja Kiinan välisellä raja-asemalla Alashankoussa joudutaan pyytämään Kiinan tullilta muutoksia rautatierahtikirjoihin ja koko junan eteneminen viivästyy ja on vaarassa pysähtyä. Lisäksi asiakirjojen päivittyksestä tulee lisäkustannuksia.

Tapa miten tästä selvitään on pakata yhteen kolliin ainoastaan yhtäläistä tavaraa. Vaikka EU:n HS-koodiston mukaisesti saman tyyppisillä tavaroilla on sama HS koodi, niin usein näin ei ole Venäjän koodiston mukaisesti.
Kauppalaskut ja pakkalistat tulee laatia niin, että yhdessä pakkausyksikössä on ainoastaan yhdenlaista tavaraa. 
Ystävällisesti oheistakaa asiakkaitanne toimimaan tämän ohjeen mukaan, niin vältymme lisäkuluilta ja viivästyksiltä.

RAIL Export Groupage Packing Regulations

Russian and Chinese railways have different requirements for how the package quantities, piece quantities, HS codes and weights of a consignment should be declared on the rail waybill. The Russian railway company RZD requires the number and weight of goods per HS code in the consignment note. If there are several different goods with different HS codes in one package, then there is no space left in the consignment note to enter the amount of packages and this is not acceptable to the Chinese railways. In this case, at the Kazakhstan-China border station in Alashankou, Chinese customs will have to be asked for changes to the rail waybills. This may cause that the whole train will be delayed and  is in a danger of stopping to move foreward to China. There will also be additional costs for updating the documents.

The way to deal with this is to pack only the same kind of goods in one package. Although according to the EU HS code, goods of the same type may have the same HS code, this is often not the case according to the Russian HS code. Invoices and packing lists must be drawn up in such a way that there is only one type of item in one packing unit. Kindly assist your customers to follow these instructions to avoid additional costs and delays.