en-US,en;q=0.5
News / Nu kör tågen igen – En lägesuppdatering efter Golden Week
14
Oct
14
Oct

Nu kör tågen igen – En lägesuppdatering efter Golden Week

Nordicon rail – status för importservicen

Veckorna innan Golden Week fick de flesta av oss erfara att det traditionsenligt var ett stort tryck för att få iväg importgods inför kinesernas ledighet. Som alla känner till har tillgången av transportsätt i år varit osedvanligt begränsad till följd av flygets kapacitetsbegränsning och rederiernas effektiviserings-strategier till följd av COVID-19.

Förutsättningarna har därför sett lite annorlunda ut än tidigare år, vilket orsakat platsbrist på både tåg, flyg och rail.
Till följd av detta har framförallt tåget sett en extrem volymökning och hela tågcommunityn har blivit lite tagna på sängen av dessa nya volymer på relativt kort tid. Speciellt då tåget som transportsätt var i en expansiv fas redan innan detta extrema volymtillskott som pandemin har medfört.  

Hursomhaver vill vi ge er en ge er en ärlig summering av de största utmaningarna idag, utifrån vår tågprodukt:


Brist på containers
På grund av ökade sjöfraktspriser i traden CN-US har rederierna, med fördel, distribuerat 40’HC-containrarna till Nordamerika. Detta i kombination med en obalans av import och exportvolymer på tåget från och till Kina, har orsakat en brist på 40’HC containers i många depåer. För att möta efterfrågan tvingas våra agenter frakta tomma enheter långa sträckor. Eftersom tågvolymerna är mer varierade än sjö, ber vi er boka in ert gods så tidigt som möjligt för att förenkla lastplaneringen.

Brist på tågvagnar
De höga volymerna har skapat utmaningar vid gränsövergångarna på grund av brist på tågvagnar, återigen orsakad av kraftig obalans mellan import och exportgods från och till Kina.

Congestion
Sist men inte minst så är det fortfarande ett väldigt tryck på tåglösningar. Den avmattning vi förväntade oss efter Golden Week har inte hunnit infinna sig ännu eftersom man fortfarande arbetar för att komma helt i fas med de volymer som bokades innan Golden week, men som inte fick plats på en tidigare avgång.

Så vad gör vi?

Nordicon ställs inför samma utmaningar som hela övriga marknaden under rådande förutsättningar.
Tack vare vår väl utvecklade tåglösning har vi dock lyckats undvika en hel del förseningar, bl.a. genom att: 
 

  • Använda flera olika hubbar och slingor i Kina. (LCL & FCL)
  • Vår unika tåglösning, med TVÅ avgångar per vecka från Hefei till Sverige (i direktburk) samt till Helsingfors.
  • Vi som samlastare har av hävd en högre prioritet än andra aktörer.

Vi måste samtidigt slå fast att det löper stor risk att bli fortsatta driftstörningar under oktober månad till följd av de utmaningar vi nämner här ovan, men vi ser positivt på framtiden och märker att problemen med plats, sakta men säkert går åt rätt håll.

Våra närmaste tågavgångar för LCL:

Hefei – Hamburg – Gothenburg
ETD Hefei 21.10.2020
ETD Hefei 28.10.2020
ETD Hefei 4.11.2020
ETD Hefei 11.11.2020

Hefei- Helsinki – Got/Sto
ETD Hefei 25.10.2020
ETD Hefei 01.11.2020
ETD Hefei 15.11.2020
ETD Hefei 29.11.2020

Fortsätt gärna att kontakta oss om ni vill att vi kommer förbi (eller så löser vi det digitalt) och presenterar vårt tågupplägg för er. Inte minst för era respektive flygavdelningar, där vi ser ett ökat intresse på sistone!

Passar på att tacka för er fantastiska support!