en-US,en;q=0.5
News / Q&A : Nordicon´s nya globala partner ECU World Wide
21
Sep
21
Sep

Q&A : Nordicon´s nya globala partner ECU World Wide

Nordicon´s nya globala partner ECU World Wide

Den 1 september genomgick Nordicon ett byte av agenter i USA, Kanada, Central och Sydamerika, Afrika samt Medelhavet så bokningar från dessa origins bokar ni numera till ECU World Wide, enl tidigare info.

Från övriga delar av världen sker bytet fr o m ETD 1 november, då vi byter från Globelink till ECU World Wide. 

Vi har tidigare skickat några nyhetsbrev och även ringt runt och informerat er kunder om vad detta byte innebär. Inledningsfasen av bytet har generellt sett gått väldigt bra, men vi har fått en del frågor så vi tänkte lista några av dem, då det kanske ger klarhet till er som fortfarande sitter inne på några funderingar.

Q: Hur mycket av Nordicon-gruppen har ECU Worldwide köpt?
A: ECU Worldwide har köpt 65% och de ursprungliga ägarna äger fortfarande 35% i gruppen.

Q: Inkluderas Nordicon Terminals i affären?
A: Ja, även Nordicon Terminals ingår som ett av bolagen i Nordicon-gruppen.

Q: Kommer försäljningen att innebära några personalförändringar i Nordicon bolagen?
A: Nej, all personal fortsätter som innan och de enda förändringarna är tillskott av personal från ECU Nordic i Danmark och Finland samt nyanställningar som pågår i både Sverige och Norge.

Q: När Nordicon byter agenter, vad innebär det för kundernas frakter/avtal?
A: Inga frakter eller avtal påverkas av agentbytet, allt kvarstår som innan.

Q: Vad ska jag som kund till Nordicon göra?
A: Importkunder måste tillse att bokningar/flöden som går med Nordicon, i stället bokas med ECU WW i origin, fr o m ETD 1 november. Vi kommer snart ut med info gällande sista avgång med Globelink och första med ECU WW, samt komplett agentlista.

Exportkunder påverkas inte, men bra att ha vetskapen att det är ny agent vid ankomst.

Q: Vad händer om vi inte byter agent vid import, t ex från USA?
A: Om våra kunder fortsätter boka import med våra förra agenter, ställs godset till deras nya partner i Sverige. Från USA (Carotrans) & Kanada (Odyssey) är det numera Holship AB.

Q: ECU Nordic är ju baserat i Danmark. Kommer Nordicon arbeta med dem nu?
A: Nej. Ecu Nordic är uppköpt av Nordicon AB under september. Flertalet av deras personal sitter nu hos Nordicon AS i Danmark och vi slår samman Nordicon och ECU Nordics volymer. Detta stärker oss avsevärt i Danmark vilket skapar möjligheter för att utöka antalet av våra samlastningar.

Q: Var ECU Nordic i Danmark ägt av ECU World Wide Indien?
A: Nej, ECU Nordic var endast en agent som ägdes av Mads Winther. Denna verksamhet integreras nu som sagt in i Nordicon och ägs av oss. Allt som rör ECU World Wide i Norden är nu underställt Nordicon.

Q: Jag upplever att ECU´s service är/har varit dålig i Norden. Ändras det nu?
A: Absolut. Nordicon tar som sagt över all verksamhet som rör ECU World Wide i Norden, så Nordicon’s närvaro, trafiker, service och IT verktyg är det ni får när ni bokar med ECU World Wide.

Q: Kommer Nordicon byta namn till ECU, eller kommer något annat ändras?
A: Nej. Nordicon är detsamma som innan. Inget ändras. Namn, personal, portal, terminal allt är som vanligt. Enda skillnad är att vi nu har andra agenter runt om i världen. Det är ”Business as usual” med andra ord.

Q: Är ECU Worldwide en stark samlastare på världsmarknaden?
A: Ja, en av världens största med egna kontor i 180 länder. Förmodligen den starkast växande samlastaren med de bästa IT-lösningarna på marknaden.

Q: Kommer Nordicons IT-system ”Brickz” och kundportal ”My Nordicon” att ändras till ECU´s system nu?
A: Nej, Nordicon kommer att fortsätta med nuvarande system för lokala kunder, men längre fram att integreras mot ECU’s system för visibilitet för kunder globalt. Alltså en ytterligare förbättring och nya utvecklingsmöjligheter i framtiden.

Q: Kommer Nordicon att fortsätta med alla sina export- och import-trafiker för samlastning?
A: Ja, samtliga nuvarande trafiker fortsätter som vanligt. Det vill säga ett 60-tal trafiker på import till Norden, och ett 20-tal på exporten. Nordicon kommer även att öka sin volym i och med uppköpet av ECU Nordic i Danmark, vilket kommer öka antal trafiker i Danmark samt att ECU globalt kommer tillföra mer volym till Nordicon och därmed öka antalet trafiker i hela Norden.

Q: Kommer Nordicon att fortsätta att erbjuda export via Hamburg till mindre destinationer över världen?
A: Nej, vi har redan bytt från Hamburg till ECU Antwerpen som erbjuder ett större antal direkttrafiker över världen. Detta gäller framför allt destinationer i Sydamerika, Karibien, Afrika och Medelhavet. Bytet stärker Nordicons totala utbud av trafiker över världen avsevärt.

Vad är då kontentan av detta nya partnerskap?

Nordicon kommer att fortsätt att vara Nordicon. Personal, serviceutbud, kundservice, tävlingar och en och annan sponsring av Shippis fortsätter precis som vanligt. Men nu med en större och starkare partner på världsmarknaden som ger oss förutsättningarna att ta vårt serviceutbud till nya höjder! Med detta sagt, den gamla agenten ECU Nordic existerar inte längre och har absorberats in i Nordicon, och vi på Nordicon är precis som vi alltid har varit, no 1.