en-US,en;q=0.5
News / Stor brist på EUR-pall
21
Dec
21
Dec

Stor brist på EUR-pall

Stor brist på EUR-pall

Vi vill göra er uppmärksamma på att marknaden befinner sig i en väldigt prekär pallsituation just nu. EUR-pallar är svåra att frambringa och kostnaden har skjutit i höjden.

Till följd av detta kommer vi tvingas lossa en del last på engångspallar framöver. Även om vi skall försöka hålla det till ett minimum så kommer vi behöva debitera de engångspallar som vi eventuellt tvingas använda vid lossning för att undvika produktionsstopp.

Nedan finner ni lite mer utförlig information från Nordicon Terminals.

Rådande pallsituation på Nordicon Terminals

Efter tidigare utskick till våra kunder har vi från Nordicon Terminals, som aviserat, justerat våra priser på EUR-pall med hänvisning till den stora brist som just nu råder på marknaden samt skenande virkespriser. Utmaningarna i logistikkedjorna, till följd av pandemin, fortsätter dock och det vi hoppades skulle vara övergående verkar hålla i sig.

Våra inköpspriser har hos flera av våra leverantörer gått upp så mkt. som 300- 350% och i dagsläget är det utmanande att hitta pallar att köpa in oavsett pris. Anledningarna är många och pandemin är den röda tråd som man möjligen kan följa som den enskilt största anledningen till den uppkomna bristen. Logistikens ledtider gör att stora mängder gods står längre tid pallat och som annars normalt annars rört sig snabbare i cirkulation.

Ovanpå detta råder det dessutom brist på virke med en ökad efterfrågan världen över p.g.a. logistikstörningar och det ger skenande priser till följd vilket i sin tur också påverkar tillverkningskostnaderna på nya EUR-pallar.

Vi ser därför en stor risk att vi framgent kommer bli tvingade att lossa större mängder gods på ”engångspall” där tillgången är något bättre än så länge men även där sticker priserna.

Efter kontakt med flera andra terminaler så hör vi att de har precis samma utmaningar som vi och att alla i branschen vänder sig till både nya och gamla leverantörer och även kunder för att köpa tillbaka pall som gått ut.