en-US,en;q=0.5
News / Tack för 2022
22
Dec
22
Dec

Tack för 2022

Bästa kunder och samarbetspartners,

Då kan vi snart lägga ytterligare ett unikt år till handlingarna. 2022 har varit ett händelserikt år för hela logistikbranschen och så även för Nordicon gruppen.
 
I början av året såg vi slutet av coronakrisen men blev snabbt varse om Rysslands invasion av Ukraina som medförde ett enormt mänskligt lidande med svallvågor över hela Europa. Hög inflation där elprisutvecklingen spelat en stor roll tillsammans med ökade marknadsräntor, har skapat en stor oro som trycker tillbaka Norden och Europas tillväxt. Vi har samtidigt under året sett sjöfrakterna, framför allt från Asien falla från extrema nivåer ner till en tiondel. Detta sammantaget slår hårt mot konsumtion och handel vilket skapar oro kring hur marknaden kommer att utvecklas framgent. Nordicon har varit förutseende och navigerat väldigt bra under denna tid, vilket hjälpt oss att prestera över all förväntan under året som helhet. Samarbetet med ECU Worldwide är nu starkt förankrat och vi kan successivt se de fördelar som världens största samlastningsnätverk har att ge oss och våra kunder.
 
Exportvolymerna har varit starka under hela året medan importen har reducerats under årets sista kvartal. Nordicons rail produkt har försökt att hitta nya vägar efter att kriget i Ukraina inleddes, och Nordicon Terminals har fortsatt att växa med ett flertal nya kunder och utveckling av nya system. Höga volymer och stor turbulens har ökat pressen på vår personal som under året gjort ett otroligt bra arbete. Därför vill jag hylla Nordicons personal som varje dag arbetar så hårt med att leverera en hög service till er kunder.
 
Vi förväntar oss att 2023 kommer att bli ett utmanande år på flera områden, men vi har en stark tro på att marknaden och frakterna kommer att återhämta sig under året. Hela Nordicon gruppen står redo att fortsätta vår utveckling tillsammans med ECU Worldwide och de satsningar som gruppen planerar under kommande år.
 
Stort tack till alla er kunder som ger Nordicon sitt förtroende och vi ser fram emot att stärka vårt samarbete med flera och ännu bättre produkter i framtiden.
 
Önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!
 
Linus Ahlm
CEO Nordicon Group