en-US,en;q=0.5
News / Covidutbrott försätter delar av Ningbo i lockdown
05
Jan
05
Jan

Covidutbrott försätter delar av Ningbo i lockdown

Covidutbrott försätter delar av Ningbo i lockdown

Under den gångna helgen så har det rapporterats ett COVID-utbrott vid en fabrik i Ningbo-distriktet Beilun, och för att minimera smittspridningen har myndigheten beslutat försätta distriktet i lockdown.

De lokala myndigheterna har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittans omfattning, bland annat så krävs det speciellt utfärdade passerkort för att komma in till de avspärrade områdena. Då både samlastningsterminaler och hamnen finns inom det avgränsade området så förväntas beslutet ha stor påverkan på vår importservice från Ningbo.

Vår agent ECU Worldwide i Ningbo låter meddela att hamnen är öppen men att de nya reglerna begränsar shippers möjlighet att leverera gods till ordinarie terminal, då den ligger inom den hårdast reglerade området i Beilun.

Tills vidare så kommer vi därför hantera bokningar från en ny terminal i Ningbo:

BAICHUAN GANGTONG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD
Add: NO.28 YUNTAISHAN ROAD,LOGISTICS PARK,XIAPU,BEILUN DISTRICT,NINGBO CITY

Även denna är lokaliserad i Beilun, men inte i det värst drabbade området och tillåts därför vara öppen, men produktiviteten kommer såklart att påverkas. Eftersom chaufförer som levererar gods till Beilun måste stanna i karantän tre dagar samt presentera två negativa PCR-test för att komma ut, är det i dagsläget svårt att ge någon indikation för hur detta kommer påverka inkommande volymer och därmed vår möjlighet att öppna burkar från Ningbo, men vi kan konstatera att det kommer att bli störningar. Hur stora dessa störningar blir, ber vi att få återkomma med.

Närmaste alternativa hamn är Shanghai, varifrån vi kommer göra vårt yttersta för att tillgodose den ökade efterfrågan som nedstängningen i Ningbo förväntas medföra. Eftersom Ningbo är en av Kinas större hamnar måste vi dock flagga för att det kommer bli en turbulent tid för alla parter med gods från (Norra Kina) SHA/NGB, i synnerhet så här nära CNY då det är hög press generellt.

Vi kommer kontakta de kunder som har gods stående på vår ordinarie terminal i Ningbo, samt gå ut med ny info så snart produktionen i Ningbo förändras eller återupptas

Tveka inte att kontakta Raffa eller Mikael om ni har några frågor angående ovan.