en-US,en;q=0.5
News / Importfrakter för sjö från 1/12
25
Nov
25
Nov

Importfrakter för sjö från 1/12

Stora fraktjusteringar från 1/12

Som alla vet så har de senaste veckorna bjudit på en hel del utmaningar. Arbetssituationen har präglats av en exempellös containerbrist samt begränsad plats på båtarna. De flesta rederier signalerar att problemen kan sträcka sig över årsskiftet, och att vi kanske inte kommer återgå till ett normalläge förrän det kinesiska nyåret i februari nästa år.

Vi hoppas naturligtvis på en snabbare återgång och har vidtagit åtgärder för att minimera påverkan för oss och er kunder, men alla parter i transportkedjan måste förlika sig vid tanken om att vi kommer se en del turbulens även framgent, både rörande marknadens tillförlitlighet och dess fraktsättning.

Med anledning av detta vill vi redan nu signalera om att rederierna planerar genomföra stora justeringar av sina frakter från 1/12. Vi har tagit emot indikativa nivåer som skulle innebära en rekordhöjning över +100% från dagens nivåer.
Hur detta kommer ta sig uttryck i vår offert är ännu inte bestämt, men vi tror att ni uppskattar en förvarning om den förväntade utvecklingen och möjligheten att kommunicera densamma till era kunder.

Vi fortsätter dialogen med rederierna under veckan och hoppas kunna skicka ut nya importofferter på måndag.

Kontakta rafael.sauce@nordic-on.com eller mikael.nordblom@nordic-on.com om ni har några frågor kring ovan.

Ha en trevlig dag!