en-US,en;q=0.5
News / Information om congestion och dess påverkan av importflödet från Fjärran Östern / Strejk i Montreal
26
Feb
26
Feb

Information om congestion och dess påverkan av importflödet från Fjärran Östern / Strejk i Montreal

Information om situationen i Far East & på kontinenten

Som vi alla känt av så har de senaste månaderna varit turbulenta med anledning av bristande space och equipment för hemgående last från Far East och Sub India (ISC). De senaste veckorna har dock även präglats av congestion med förseningar som följd. Med anledning av detta vill vi informera lite kort om rådande läge.

Flera av de rederier som vi varit i kontakt med vittnar om att deras hemgående slingor drabbats av förskjutningar till följd av dålig väderlek och congestion i flera hamnar på deras westbound-slingor. Detta har inneburit att oceanbåtarna anlöper sent redan i origin till de olika lasthamnarna, och följaktligen även till kontinenten.

Vidare så har även hamnarna på kontinenten påverkats av dåligt väder, vilket försämrat deras produktionstakt och orsakat en svår congestion i Rotterdam och Hamburg, vilket försenar både ankomst- och avgångar för feederbåtar och moderfartyg.

Med anledning av rådande omständigheter måste vi be om er förståelse för denna turbulens och de omaviseringar det innebär. Har ni frågor om en specifik bokning är ni välkomna att kontakta oss, och i tillägg skall vi givetvis löpande informera om hur situationen påverkar era sändningar.

Hamnstrejk i Montreal

Med anledning av rådande strejk i Montreal flaggas det för förseningar i området.

Strejken skall inte ha någon större påverkan på vår exportservice då vi anlöper Halifax, och därefter lastar vidare med tåg till Montreal. Samma routing gäller även vår service till Chicago.

Eventuella förseningar kan komma att uppstå om tågförbindelsen mellan Halifax och Montreal drabbas av kraftig överbelastning, men i nuläget opererar vår service utan störningar och med vår prioritet av plats på tåget förväntas vi klara oss bra även framgent.

Vi har ännu inte noterat någon påverkan på vår importservice, men håller det under luppen och kommer att informera om någon förändring sker.


Trevlig fredag och helg!