en-US,en;q=0.5
News / Nordicon uppkopplade mot Cargowise
27
Jan
27
Jan

Nordicon uppkopplade mot Cargowise

Nordicon uppkopplade mot Cargowise

Cargowise är ett datasystem som ofta används av större, internationella speditörer och nätverk. En av anledningarna är att det passar bra för verksamheter med flera kontor som kan dra fördel att ha all information i ett system och komma åt den vart i världen man än är lokaliserad.

Nordicon är nu integrerad med Cargowise via vår partner ECU Worldwide. Detta innebär att ni kunder som arbetar i Cargowise nu enkelt kan boka direkt med Nordicon från detta system.
 
Framgent kommer även seglingar och milestones från Nordicon att kunna hanteras via Cargowise. En utveckling som kommer att ge möjligheter som effektiviserar det operativa jobbet för er kunder. 
 
Om ni är anslutna till Cargowise och önskar att boka med Nordicon den vägen, ber vi att ni kontaktar oss

Nordicon API – lösningen för er med andra datasystem

För er kunder med andra datasystem finns möjligheten att koppla upp er via Nordicons API, som är öppet.

API (Application Programming Interfacte) är en källa att hämta information från hos de företag som har API. I Nordicons API har vi information om frakter, lokala kostnader, seglingslistor, inrikestransporter, statusrapporter och man kan även boka via API.
 
Det mesta ni kunder behöver finns där. Det är sedan upp till er att bestämma vilken information ni vill hämta från Nordicons API. Genom API kan ni hämta information från flera parter om önskvärt, och tex omvandla detta vidare till er egen hemsida.

Den information som i dagsläget är möjligt att hämta på Nordicons API är  

  • Boka lcl
  • Hämta frakter/avtal
  • Kostnad för inrikestransport
  • Göra kalkyl på en skeppning
  • Track&trace
  • Seglingar
  • Milestones
Kontakta oss för vidare diskussioner kring Cargowise eller API

Kontakta vår Sales and Marketing Manager, Peter Mike, så kan han berätta mer om hur ni på bästa sätt kan koppla upp er!

peter.mike@nordic-on.com
+46 733 150 651