en-US,en;q=0.5
News / Ny mall för importgods som skall sorteras
13
Feb
13
Feb

Ny mall för importgods som skall sorteras

Ny mall för sorteringsinstruktioner

Terminalen har flaggat för att i takt med att antalet sorteringar för varje år ökat, har det också blivit mer och mer utmanande för dem att försöka tolka våra kunders egna sorteringsmallar. Med flera olika underlag blir det svårt att identifiera relevant information, vilket ökar tiden för lossning men även risken för misstag.

Många kunder använder redan idag vårt Excelformat för att skicka in sorteringsinstruktioner, men från och med nu så vill vi att följande uppdaterade fil alltid skall användas för sorteringar. Formatet är i princip identiskt med den tidigare mallen med undantag för en ny kolumn där ni anger er referens, som vi sedan kan använda för ökad tydlighet vid t.ex. inventering eller fakturering av hyror/pallar/etc. på sorteringslinjer.

https://www.nordic-on.com/wp-content/uploads/2023/02/Ny-mall.xlsx

Den nya mallen är en förutsättning för att vi skall kunna läsa in instruktionerna till vårt system och fortsätta utveckla IT-funktioner till allas fördel. Alternativet är att vi sköter registreringen utifrån ert eget format till en mindre kostnad, men allra helst tar vi emot filerna i ”rätt” format från början och slipper debitera något. 

Vi hoppas på er förståelse och att ni har möjligheten att hjälpa vår terminal med detta, så att vi kan fortsätta att utföra enklare sorteringar utan extra kostnad. Målsättningen är att den nya mallen skall vara i bruk senast 1/3, men gärna så snart som möjligt.

Kontakta Mikael Nordblom om ni har några frågor kring ovan!