en-US,en;q=0.5
News / Togene kør’ for fuld damp – En vigtig opdatering på tog service
02
Nov
02
Nov

Togene kør’ for fuld damp – En vigtig opdatering på tog service

Nordicon Rail – Status for importservice

I ugerne før Golden Week oplevede de fleste af os, at der traditionelt var et stort pres for at få import varer afsted før den kinesiske ferie. Som alle ved, har udbuddet af transportformer i år været usædvanligt begrænset på grund af kapacitetsbegrænsning inden for luftfart og rederiers effektivitetsstrategier som følge af COVID-19.

Forholdene har derfor set lidt anderledes ud end tidligere år, hvilket har medført mangel på plads på både tog, sø og jernbane.
Som et resultat har især toget oplevet en ekstrem volumenforøgelse, og hele togsamfundet er blevet lidt overrasket over disse nye volumener på relativt kort tid. Især da toget som transportform var i en ekspansiv fase, selv før denne ekstreme volumenforøgelse, som pandemien har medført.

Vi ønsker dog at give dig en ærlig oversigt over de største udfordringer i dag, baseret på vores togprodukt:

Mangel på containere

På grund af øgede priser på søfragt i CN-US-handelen har rederierne med fordel distribueret 40’HC-containerne til Nordamerika. Dette kombineret med en ubalance i import og eksportmængder på toget fra og til Kina har medført mangel på 40’HC containere i mange depoter. For at imødekomme efterspørgslen er vores agenter tvunget til at sende tomme enheder over lange afstande. Da togvolumener er mere varierede end sø, beder vi dig om at booke dine varer så tidligt som muligt for at forenkle fragtplanlægningen.

Mangel på togvogne

De store mængder har skabt udfordringer ved grænseovergange på grund af manglende togvogne, igen forårsaget af en skarp ubalance mellem import og eksport fra og til Kina.

Overbelastning

Sidst men ikke mindst er der stadig et stort pres på togløsninger. Den afmætning, vi forventede efter Golden Week, er endnu ikke sket, fordi de stadig arbejder på at komme helt i fase med de volumener, der er reserveret før Golden Week, men som ikke passede ved en tidligere afgang.

SÅ – HVAD GØR VI?

Nordicon står over for de samme udfordringer som resten af ​​markedet under de nuværende forhold.
Takket være vores veludviklede togløsning har vi dog formået at undgå mange forsinkelser, f.eks. ved:

• Brug af flere forskellige hubs i Kina. (LCL & FCL)
• Vores unikke togløsning med 1 afgang om ugen fra Hefei til DK via Helsinki.
• Vi som coloader har traditionelt haft en højere prioritet end andre aktører.

OBS! Samtidig skal vi informere om, at der er en stor risiko for fortsatte driftsforstyrrelser i løbet af november måned som følge af de udfordringer, vi nævner ovenfor. Vi er dog positive over for fremtiden og tror på at problemerne med ’space’ langsomt men sikkert går i den rigtige retning.

Næste afgange
Hefei- Helsinki – DK

ETD 08.11.2020 – Hefei
ETD 15.11.2020 – Chongqing
ETD 22.11.2020 – Hefei
ETD 29.11.2020 – Chongqing