en-US,en;q=0.5
News / USA Export – info news
25
Mar
25
Mar

USA Export – info news

COVID-19 rutiner eksport til USA

Situasjonen i USA angående COVID-19 er alvorlig og myndighetene  handler raskt og kraftig, og i de forskjellige statene varierer tiltakene. For eksempel har en rekke fabrikker og butikker i California stengt og kan derfor ikke ta imot sine importforsendelser.
Dette resulterer i at terminalene blir overfylte og leiekostnader påløper.
Vi vil derfor understreke hvor viktig det er at mottakerne i USA blir informert om ETA, og at de – før forsendelsen sendes fra Norge – har bekreftet at de kan motta sine importforsendelser.
Vi ber derfor om at dere tar en ekstra sjekk med avsenderen om at alle parter er klar over problemet, og informerer om at eventuelle ekstrakostnader som kan oppstå på destinasjonen er avsenders ansvar.

Eksportrater april 2020

Det vil være en del endringer i ratene for april, men vi har p.t. ikke helt oversikten over alle destinasjoner.
Vi oppdaterer rater og ‘surcharges’ slik at de vil være tilgjengelige for dere f.o.m. 1. april.

Merking av eksportforsendelser

Vi ønsker å minne om at den fysiske merkingen på alle kolli som leveres på vår terminal MÅ oppgis i B/L-instruksjonen som sendes til oss/legges inn i systemet.
I tillegg til mottaker, må også destinasjon og vår referanse stå tydelig på alle kolli – og fraktbrevet må også merkes med vår referanse!

Forsinkelser eksport

Pga endringer i seilinger både fra rederiene og feeder’ne ex Oslo må vi dessverre opplyse om enkelte forsinkelser for tiden.
Vi beklager dette – og håper ikke forsinkelsene medfører problemer for dere og deres kunder.
Håper også at dere har forståelse for at dette er helt utenfor vår kontroll.
Dere holdes fortløpende oppdatert !

Husk å bruke fellesmailen på eksporten – exportnorway@nordic-on.com – da får du raskere svar !

Vi håper dere alle er friske og ved godt mot ????

mvh
alle oss i Nordicon